Yn 2012 galwodd y Gymanfa Heddwch ar farddonwyr, cyfansoddwr, perfformwyr clasurol, cyfoes a gwerinol i uno er mwyn lledaenu neges o heddwch gan ddefnyddio’r iaith fwyaf pwerus yn y byd – cerddoriaeth!

Dros yr haf teithiodd Ras Cyfnewid Meics y Cymanfa Heddwch ledled y DU gyfan i geisio dod o hyd i’r stiwdios cerdd gorau, a ariennir gan Gronfa y Loteri Fawr a chyrff cyhoeddus eraill, sydd ar gael i bobl ifanc – mannau positif lle y gallwch greu a recordio eich caneuon eich hun.

I ddod o hyd i stiwdio cerddoriaeth yn eich ardal chi, ewch i dudalen y ras yma  

Ym mhob stiwdio daeth y Gymanfa Heddwch o hyd i’r doniau cerdd gorau newydd, a rhoddwyd gyfle i artistiaid lleol recordio eu cân heddwch eu hunain a’u perfformio’n fyw o flaen ein cynulleidfa o bobl nodedig. Yna, fe aeth un ennillydd a bob stiwdio lleol drwyddo i’r rownd derfynol ranbarthol y Gymanfa Heddwch ym Mhrosiect Eden, Cernyw, ar 16 Awst. Wedi hunny fe aeth bandiau, unawdwyr ac MCs benben â’i gilydd i gael y cyfle i fod yn act ategol i’n seren wadd arbennig yn rownd derfynol y Cymanfa Heddwch, yn y Roundhouse, Llundain, ar 28 Awst.

Gofynwyd i chi ddanfon eich myfyrdodau cerddorol ar heddwch hefyd! Yn eich ystafell wely, ysgol neu weithle, fe wnaeth bobl ifanc greu cerddi, rhigymau, cymysgiadau ac alawon i fod yn rhan o recordiad o’n cyfansoddiad cerddorol torfol – ymgais i gofansoddi can heddwch fwyaf y byd a gafodd ei ryddhau ar Ddiwrnod Rhyngwladol Heddwch ar 21 Fedi.

Am fwy o wybodaeth ac i ddadlwytho ein handdem heddwch ewch fan hyn  

Ysbrydolwyd y Gymanfa Heddwch gan stori’r New Day Foundation (NDF): cydweithfa o gyn-aelodau diwygiedig gwahanol gangiau a gytunodd ar gadoediad i ganolbwyntio ar hyrwyddo gwelliannau yn eu cymunedau trwy gyfrwng cerddoriaeth. Yna daeth NDF ynghyd gyda Chronfa y Loteri Fawr gan fod y ddau yn rhannu yr un uchelgais o alluogi pobl ifanc ar draws y DU i ddweud eu dweud a rhoi cyfle iddynt ddarganfod a defnyddio mannau cerdd lleol.

Os ymunwch â’r Gymanfa Heddwch, bydd modd i chi hefyd fod yn llysgennad heddwch, gan annog cytgord beth bynnag yw eich oedran, cefndir neu chwaeth gerddorol, yn eich cymuned leol a’r tu hwnt. A fyddwch chi’n dod yn rhan o’r gymanfa?

Ein Partneriaid

 • Big Lottery Fund (BIG)

  Big Lottery Fund (BIG)

  Mae Cronfa y Loteri Fawr, dosbarthwr nawdd mwyaf y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da, wedi bod yn dosbarthu grantiau i feysydd addysg a’r amgylchedd ac achosion elusennol ers iddi ddod i fodolaeth ym mis Mehefin 2004. Fe’i sefydlwyd gan…

   
 • New Day Foundation (NDF)

  New Day Foundation (NDF)

  Dechreuodd y New Day Foundation ym mis Mawrth 2011, pan ddychwelodd un o aelodau sefydlu NDF adref o’r ddalfa, a phenderfynu defnyddio ei sefyllfa unigryw o fewn y gymuned i gyfleu neges o heddwch a chytgord gan ddefnyddio cerddoriaeth. Ers…

   
 • Blastbeat

  Blastbeat

  Mae Blastbeat yn rhaglen menter gymdeithasol sydd wedi ennill gwobrau am drefnu digwyddiadau cerddorol, ac annog bobl ifanc ledled y wlad i ddysgu sgiliau entrepreneuriaeth gymdeithasol, hyrwyddo cerddorion ifanc a chefnogi cymunedau bobl ifanc ar lefel leol a chenedlaethol. http://www.blastbeat.org

   
 • XLP

  XLP

  Mae’r elusen ieuenctid trefol, XLP, yn gweithio i greu dyfodol cadarnhaol ar gyfer pobl ifanc yng nghanol ein dinasoedd, gyda’r nod o gael effaith gadarnhaol a chynaliadwy ar dlodi a methiant mewn addysg. http://www.xlp.org.uk/

   
 • Prosiect Eden

  Prosiect Eden

  Elusen a menter gymdeithasol yw Prosiect Eden sydd â phensaerniaeth a chelfyddyd fyd eang ac sydd wedi ei ysbrydoli gan fyd natur. Un o’i hanfodion yw addysgu am ddyfodol gadarnhaol yn wyneb newidiadau mawr, radical a cheisir sicrhau for pob…

   
 • Roundhouse

  Roundhouse

  Mae’r Roundhouse yn fan cyfarfod enwog yn Llundain sydd yn rhoi cyfleon i dros 3,000 o bobl rhwng 11 – 25 mlwydd oed yn flynyddol sydd yn eu galluogi i wireddu eu potensial creadigol; cynigir hefyd Gofadau newydd ym myd…

   
 • Livity

  Livity

  Mae Livity yn asiantaeth ymgysylltu â phobl ifanc sy’n cyd-gweithio â hwy yn feunyddiol i greu ymgyrchoedd, cynnwys a chymunedau ar y cyd. Mae ei gleientiaid, sy’n cynnwys Channel 4, Legacy Trust UK, Google a GIG Lambeth, yn cael mewnwelediad…

   

200-125 | 100-105 | 300-101 | 300-320 | 300-135 | 200-310 | 300-075 | 400-101 | 210-060 | 210-260 | 210-065 | 70-980 | CISSP | 400-051 | 640-911 | 70-697 | 300-085 | 300-208 | 300-115 | 1Z0-333 | 300-206 | 810-403 | 70-534 | 70-483 | 200-105 | 300-070 | 70-417 | 70-410 | 642-998 | EX300 | MB6-702 |