Galwodd y Gymanfa Heddwch ar feirdd, MCs, awduron, lleisyddion a bobl ifanc eraill ac anian cerddorol i fod yn rhan o’n anthem ar gyfer heddwch! A… 

Mae ein anthem amlgyfrannog yn barod nawr iw rannu gyda’r byd – negeseion o heddwch sydd wedi dod o galon bobl ifan y DU. Ysbrydolwyd yr anthem gan trac y New Day Foundation (NDF) – ‘Going for Gold’ ac fe gaeth ei ddatblygu gan Jake, cynhyrchydd preswyl SBTV. Gwrandewch, sylwadwch a dadlwythwch – mae’r trac i CHI!

Creative Commons License Peace Mix by Jake Warren, NDF (The New Day Foundation), Urban Monk is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Nid elfennau a gyflwynwyd trwy ein cystadleuaeth yn unig sydd ar y trac ond cyfraniadau a gasglwyd ar ein Ras Heddwch – cynrychioliad cywir o feddyliau bobl ifanc o ar draws y DU. Isod y ceir rhestr o’r holl gyfranwyr ar y trac terfynol:

Rydym hefyd yn awyddus i ddiolch yn fawr i BAWB a roddodd o’u hamser i osod i lawr ei meddyliau a’u rhannu ar gyfer ein cystadleuaeth ar-lein – diolch i chi! Roedd y cyfraniadau gwahanol o heddwch yn llawn ysbrydoliaeth.  Os ydych am gael gwybod sut y digwyddodd y cyfan yna cadwch ar ddarllen ond gwnewch yn siŵr eich bod wedi dadlwytho’r trac yn gyntaf!

Sut a cafodd y trac ei ddatblygu? Wel…

Yn gyntaf gofynon i fobl ifanc feddwl am beth mae heddwch yn ei olygu iddyn nhw a sut y byddant yn lledaenu ei negeseion trwy gyfrwng cerddoriaeth.

Gwrandawodd y bobl ifanc ar ein trac a grewyd gan SBTV a meddyliant am sut y byddaint yn hoffi cynorthwyo i’w gwbwlhau trwy ddefnyddio lleisiau, raps, barddoniaeth, offerynau taro a.y.y.b.

Creative Commons License Peace Mix by Jake Warren, NDF (The New Day Foundation), Urban Monk is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Yna fe wnaethom dori i lawr y trac i adrannau y gallai pobl ddadlwytho ac ychwanegu at. Rydym yn credu eu bod yn eithaf bachog eu hunain, gwrandewch isod!

Wedyn cafodd yr alawon, curiadau a rhigymau eu llwytho i fyny i Soundcloud lle buom yn ei adolygu cyn dewis y rhai gorau i gael eu cynnwys ar ein trac. Gallwch wrando ar geisiau yr enillwyr yma.

Dilynwch y linciau yma er mwyn gweld ein polisi preifatrwydd a’r telerau ac amodau.

200-125 | 100-105 | 300-101 | 300-320 | 300-135 | 200-310 | 300-075 | 400-101 | 210-060 | 210-260 | 210-065 | 70-980 | CISSP | 400-051 | 640-911 | 70-697 | 300-085 | 300-208 | 300-115 | 1Z0-333 | 300-206 | 810-403 | 70-534 | 70-483 | 200-105 | 300-070 | 70-417 | 70-410 | 642-998 | EX300 | MB6-702 |