Polisi cwcis

Mae’r wefan hon, fel llawer o wefannau eraill, yn defnyddio ffeiliau bach o’r enw cwcis i helpu i deilwra eich profiad.

I gael gwybod mwy am gwcis ac am sut y gallwch eu rheoli nhw, ewch i AboutCookies.org.

BETH YW ‘CWCIS’?

Mae ’Cwcis’ yn ffeiliau testun bach sy’n cael eu storio gan y porwr (er enghraifft, Internet Explorer neu Safari) ar eich cyfrifiadur neu ffôn symudol. Maen nhw’n galluogi gwefannau i storio pethau fel dewisiadau’r defnyddiwr. Gallwch feddwl am gwcis fel rhywbeth sy’n rhoi ”cof” i’r wefan, gan ei galluogi i adnabod defnyddiwr ac ymateb fel y bo’n briodol.

Cookies Name More information
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Mae’r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i greu adroddiadau ac i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffordd nad yw’n adnabod ymwelydd, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â gwefan, o ba le y mae ymwelwyr wedi dod i’r wefan a’r tudalennau y maent wedi ymweld â nhw.
Trosolwg o breifatrwydd yn Google Gallwch ddewis i beidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan.
YouTube PREF
VISITOR_INFO!_LIVE
use_hitbox
Mae YouTube yn defnyddio cwcis i helpu i gynnal cywirdeb ystadegau fideo, atal twyll a gwella’r profiad ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth, darllenwch bolisi preifatrwydd YouTube.
Twitter _utma
_utmb
_utmc
_utmv
_utmz
twitter_sess
ab_sess_empty_timeline_176
guest_id
k
pd
t1
twll
external_referer
js
original_referer
Mae ein gwefan yn galluogi nodweddion Twitter. Gan hynny, bydd Twitter yn gosod cwcis yn awtomatig.
I gael mwy o wybodaeth, darllenwch am bolisi preifatrwydd Twitter
Facebook act
c_user
csm
datr
locale
lu
p
presence
s
xs
Mae ein gwefan yn defnyddio nodweddion Facebook. Gan hynny, bydd cwcis Facebook yn cael eu gosod yn awtomatig. I gael mwy o wybodaeth darllenwch bolisi cwcis Facebook.
Tumblr _qca Mae ein gwefan yn defnyddio Tumblr yn ffwythiannol. Felly mae cwcis Tumblr wedi eu gosod yn awtomatig. Am ragor o fanylion gweler polisi preifatrwydd Tumblr.

SUT I NEWID EICH GOSODIADAU CWCI:

Os hoffech newid eich gosodiadau cwci, neu ddileu cwcis, ewch i adran Cymorth eich porwr

200-125 | 100-105 | 300-101 | 300-320 | 300-135 | 200-310 | 300-075 | 400-101 | 210-060 | 210-260 | 210-065 | 70-980 | CISSP | 400-051 | 640-911 | 70-697 | 300-085 | 300-208 | 300-115 | 1Z0-333 | 300-206 | 810-403 | 70-534 | 70-483 | 200-105 | 300-070 | 70-417 | 70-410 | 642-998 | EX300 | MB6-702 |